MUNTHES BÆREDYGTIGHEDSBESKRIVELSE

Direktør, Naja Munthe

FORORD AF DIREKTØREN

Jeg er opvokset med den overbevisning, at privilegier og ansvar altid går hånd i hånd. Når du modtager noget – selv når det er noget så immaterielt som succes eller lykke – er du forpligtet til at give noget tilbage.

Corporate and Social Responsibility (CSR) er et område, der – med rette – har fået meget opmærksomhed de seneste år. Hos MUNTHE er CSR en del af vores DNA og helt afgørende for, hvem vi er som firma. Det er noget, der er integreret i, hvordan vi arbejder, og CSR er et af de vigtigste omdrejningspunkter i vores strategi.

I 2001 designede vi en T-shirt til gavn for forskning i brystkræft. Siden da har vi været involveret i mange meningsfulde projekter. Fra at designe en eksklusiv jakke i samarbejde med ELLE og PLAN International, produceret af indiske kvinder med det formål at skaffe penge til at uddanne flere kvindelige syersker – til at donere hele indtægten fra vores lagersalg til Mødrehjælpen. Senest har vi designet en T-shirt i økologisk bomuld for at fejre Kvindernes Internationale Kampdag. Hele overskuddet fra salget gik til Dansk Kvindesamfund.

Personligt er det en stor ære og glæde for mig at være en aktiv og involveret Røde Kors-ambassadør.

Bæredygtighedstænkning og socialt ansvar er en naturlig del af alt, hvad vi gør. Det første skridt imod et bevidst, bæredygtigt og ansvarligt modevalg tages af vores designere ved tegnebrættet. Valget af de mest bæredygtige stoffer, producenter og transportmidler har en reel indvirkning på miljøet og de mennesker, vi arbejder med, på tværs af vores værdikæde.

Hos MUNTHE dedikerer vi os til at tage vores del af ansvaret for at imødekomme den globale udfordring, som klimaforandringer udgør, og vi stræber efter altid at agere som en socialt- og miljømæssigt ansvarlig virksomhed. Jeg er dybt taknemmelig og meget ydmyg for det vi har opnået de sidste 25 år, og jeg ser frem til de næste 25 år at gøre hvad vi elsker, mens vi udvikler en forretning, der bliver stadig mere bæredygtig hver dag.

Optimisme er den tro, der fører til opfyldelse af mål. Intet kan gøres uden håb og selvtillid.

Kærligst, Naja Munthe 

VORES BÆREDYGTIGHEDSAMBITIONER

Vi brænder for at finde måder at være socialt og miljømæssigt ansvarlige i alt, hvad vi gør. Fra at investere i de lokalsamfund, der udgør hjertet i vores produktion til at skabe innovative måder at tackle de mest presserende problemer, som vores branche står overfor.

Fundamentet for vores bæredygtighedsambition er, at vi vil være stolte af vores produkter, deres kvalitet og hvordan de fremstilles og bruges. Denne ambition drives i høj grad af vores vigtigste sociale, miljømæssige og etiske udfordringer og især af, hvordan vi tager ansvar for disse.

Vi ønsker at tage ansvar for vores egne medarbejdere og den direkte miljøpåvirkning af at drive vores forretning. Mange mennesker bliver påvirket af – eller kan påvirke – de valg, vi træffer som virksomhed. Når vi udvikler vores bæredygtighedsambition, har vi derfor hele tiden vores interessenter i tankerne. En åben dialog med interessenter er vigtigt for at rangere sociale og miljømæssige handlinger og for løbende at udvikle og forbedre vores bæredygtighedsindsats.

Vores frontløber-kriterier er:

  • Bæredygtige materialer
  • Genanvendelighed
  • Minimal brug af ressourcer og affald
  • Respekt for mennesker og dyrevelfærd
  • Design og kvalitet, der holder længe

MÅLENE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING (SDG)

Målene for bæredygtig udvikling (The Sustainable Development Goals) er et nyt, universelt sæt af mål, retninger og indikatorer, som FN’s medlemslande forventes at bruge til at definere deres dagsordener og politikker i løbet af de næste 10 år.

For os er disse mål en mulighed for at intensivere vores bæredygtighedsindsats og mål om at mindske vores miljøpåvirkning. Vi ser SDG’erne som en mulighed for at tilpasse vores prioriteter således, at de understøtter global udvikling bedst muligt.Vi er af den overbevisning, at vi først skal forstå, hvor vi kan booste vores positive og reducere vores negative indvirkning på SDG’erne. Konklusionen er, at vi i første omgang kan bidrage med mest ved at fokusere på disse fire SDG’er:

  • Mål 5: Ligestilling
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 15: Livet på land

LIGESTILLING

Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af alle kvinder og piger

Ligestilling betragtes som en forudsætning for økonomisk vækst, demokrati og velfærd og som grundlaget for fuld udnyttelse af alle menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder inden for politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og civile livssfærer. Når samfund behandler kvinder og piger retfærdigt, er der en mindre grad af konflikt i samfundet og mere økonomisk stabilitet!

Mangfoldighed

Vi mener, at et bredt sammensat medarbejder- og ledelsesteam sikrer flere nuancer og perspektiver og giver et bredere spektrum af kompetencer. Dette øger kvaliteten af vores tilgang til opgaver og beslutningstagning, som dermed gavner vores kunder. Forskellige baggrunde og kompetencer øger læring og kreativitet, som begge er stærke elementer i vores kultur. Mangfoldighed handler også om at sikre lige muligheder for alle – og for os omfatter mangfoldighed køn, alder og kulturel baggrund.

Menneskerettigheder

Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Vi er stærkt imod enhver form for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Alle leverandører skal forpligte sig til og underskrive vores adfærdskodeks, der er tilpasset relevant lovgivning, internationale konventioner og de ti principper i FNs Global Compact. Desuden forventer vi, at leverandører regelmæssigt dokumenterer, hvordan de lever op til vores krav.

Modellers Velvære

Modeindustrien er almindeligt kendt for at have indflydelse på unge mennesker/piger og deres skønhedsidealer. For at kunne sprede sunde idealer er vi nødt til at samarbejde i hele branchen. Derfor omfavnede og underskrev vi et initiativ, der er lanceret af Danish Fashion Ethical Charter for at garantere et fremme sunde kropsbilleder (sundhedskontrol), lønninger, skønhedsidealer (alder og vægt) og socialt ansvar. Læs mere  her.

RENT VAND OG SANITET

Sørg for adgang til vand og sanitet for alle

Ét ud af tre mennesker lever uden sanitet. Dette forårsager unødvendig sygdom og død. Selvom der er gjort store fremskridt i forhold til adgang til rent drikkevand, undergraver manglen på sanitet disse fremskridt. Hvis vi leverer omkostningsmæssigt overkommeligt udstyr og undervisning i hygiejnepraksis, kan vi stoppe denne meningsløse lidelse og tab af liv.

Produktion

Vi stræber altid efter et langtidsholdbart design – og efter at tilbyde flere produkter med mere miljøvenlige materialer. Vi stræber også efter at finde løsninger og processer til at begrænse brugen af vand til fremstilling af stoffer og beklædningsgenstande.

Udover råmaterialer, kan produktionsprocesser såsom farvning, trykning, vask og efterbehandling også have en varig effekt med hensyn til drivhusgasemissioner, vandforurening, vandforbrug og energiforbrug. Vi forsøger at tage forskellige forholdsregler for at reducere disse påvirkninger afhængigt af det bearbejdede materiale, det ønskede design og den anvendte teknologi.

Pleje

Vi ønsker at gøre det muligt for vores kunder at bevare kvaliteten af tøjet. Den energi og mængde vand, der bruges til vask og tørretumbler udgør en stor andel af miljøbelastningen ved tøj. Gennem vores plejeanvisninger ønsker vi at motivere vores kunder til at være opmærksomme på indvirkningen af deres egen adfærd. Vi anbefaler altid at vaske tøj ved lave temperaturer, på renseri og at undgå tørretumbler.

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Sikring af bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre

Vi forsøger altid at fjerne eller erstatte kemiske stoffer, som vi finder kritiske i forhold til sundhed og miljø. Vi undersøger mulighederne for cirkulære processer, som kan understøtte mærket med hensyn til materialestrøm og produktudvikling.

Vi fokuserer på tekstilaffaldsstrømme og finder løsninger sammen med leverandører og datterselskaber til genanvendelse af tekstilaffald. Vi øger mængden af genanvendt materiale eller alternative miljøvenlige råvarer i vores tekstilproduktion – og udvikler mere bæredygtige løsninger uden at gå på kompromis med kvaliteten af vores produkter.

Reklamationer

Vi ønsker, at vores kunder værdsætter vores produkter. Kun i anvendelsen af et produkt finder vi ud af, hvad der evt. kan gøres bedre. Kundernes reklamationer evalueres altid for at lære, hvor vi kan forbedre os for at forhindre fremtidige problemer. På grund af denne strategi er vores reklamationsrate faldet stabilt i løbet af de seneste år på alle vores markeder. I år forblev vores andel af kundereklamationer på det samme lave niveau som sidste år med en skadesats på 1,9%. Hvis det er muligt, reparerer vi altid tøjet på vores hovedkontor – og sender det tilbage.

Intet spild

Vi vil sikre os, at alt vores tøj kommer i brug, og vi prøver at sælge så meget som muligt gennem vores butikker og sælgere. Vi bestræber os på at minimere affald fra start til slut, og vi kun ordreproducerende. Hvis der er resterende varer, ender de til vores kollektionssalg eller doneres til velgørenhed. De smides aldrig væk!

Vi designer vores produkter med stor omhu og mener, at et produkt, der ikke sælges eller bruges, er et enormt spild af naturressourcerne.

Vi forsøger at reducere vores påvirkning og risiciene gennem valg af materialer i vores produkter, praksis i produktionen og vores partnere i værdikæden. Men vigtigst af alt planlægger vi nøje vores ordrer og salg for at forhindre overproduktion. Vores mål er at undgå producere mere end nødvendigt.

For os betyder det at øge vores indkøbspræcision og bestille langvarige produkter af kvalitet, stil og værdi samt give vores produkter et nyt liv, eksempelvis gennem luksusvintagebutikker og genbrugsbutikker.

Leverandører

Før vi indgår et partnerskab med nye leverandører, skal de underskrive et dokument, hvor de forpligter sig til at gennemføre vores adfærdskodeks, der indeholder principperne i FNs Global Compact samt vigtige internationale retningslinjer og lovgivning. Disse inkluderer foreningsfrihed, intet tvangsarbejde, juridisk overholdelse, intet børnearbejde, ikke-diskrimination, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ansættelses- og arbejdsvilkår, antikorruption og et ansvarligt miljømæssigt synspunkt.

Transport

Vi arbejder for at reducere kulstofemissioner ved at konsolidere transporten af vores varer og vælge mindre kulstofintensive transportformer. Derfor har vi erstattet 68% af vores transport fra fly og skib til jernbane, hvilket vil gavne miljøet i hele verden.

LIVET PÅ LAND

Forvalt skove bæredygtigt, bekæmp ørkendannelse, stop og vend jordforringelse, stop tab af biodiversitet

Biodiversitet – mangfoldigheden af liv på Jorden – gør vores planet beboelig og smuk. Mange af os ser på naturen som en kilde til glæde, inspiration eller rekreation. Vi er også afhængige af naturen for at få mad, energi, råmaterialer, luft og vand – de elementer, der gør livet som vi kender det muligt og driver vores økonomier. På trods af sin unikke værdi tager vi ofte naturen for givet.

Produkter

En stor del af vores bæredygtighedsambition er rettet mod design og produktion af vores produkter. Vi muliggør langsigtet produktbrug gennem høje kvalitetsstandarder og genbrug og genanvendelse af materialer. Vores leverandører overholder også vores strenge krav til kvalitet og stof – og sammen søger vi løbende efter bæredygtig produktion eller stofalternativer for yderligere at reducere vores miljøpåvirkning.

Genovervejelse af vores materialer

Der er en begrænset mængde råvarer tilgængelig på verdensplan, og det er derfor vores ansvar at studere innovationer, der reducerer brugen af råvarer og udvikler processer, hvor genanvendte materialer kan erstatte nye materialer. Som et brand med et stærkt fokus på høj kvalitet imødekommer vi også efterspørgslen efter ressourceeffektivitet ved at skabe materialer med en lang levetid, så vi mindsker påvirkningen af miljøet på lang sigt.

Brugen af de bedste råvarer er vores udgangspunkt. Dette afspejles i det faktum, at næsten 25% af tekstilerne i vores kollektioner er lavet af genanvendt bomuld, økologisk bomuld, EcoVero-viskose og genanvendt polyester – sammen med reducerede mængder bomuld, silke, polyester, lammeskind og viskose. Vi er opmærksomme på miljøpåvirkningen af vores produkter og risikoen for kemiske stoffer, affald, spildevand, knappe ressourcer og kvalitet. Derfor undersøger vi løbende, hvordan vi kan arbejde endnu mere bæredygtigt i samarbejde med leverandører for at sikre den mest miljømæssigt ansvarlige tilgang til produktion.

Økologisk bomuld

Vi bruger økologisk bomuld til alle vores T-shirts i bomuld. Organisk/økologisk bomuld dyrkes uden giftige kemikalier. Derfor er organisk bomuld bedre for økosystemet. Det medfører mindre jord- og vandforurening og sundhedsmæssige problemer for landmænd, producenter og forbrugere. Der anvendes ingen giftige kemikalier til dyrkning af økologisk bomuld. Det beskadiger ikke jorden, har mindre påvirkning på luften og bruger 71% mindre vand og 62% mindre energi end konventionel bomuld. Læs mere her

Genanvendt bomuld

Genbrugsbomuld er lavet af forbrugsaffald, resterende bomuld fra såkaldte cutting rooms, ikke-brugt garn eller usolgte genstande. Restmaterialet skæres op i små stykker, kardes og spindes igen. Fordelen ved genanvendt bomuld er mindre affald, da der ikke bruges nye råmaterialer. Læs mere her.

Genanvendt polyester

Polyester er en oliebaseret, syntetisk fiber. Det rynker ikke og holder sin form godt. Polyester kræver ikke så meget vand, energi og kemikalier som mange andre almindelige fibre, når det produceres, men genanvendt polyester kræver mindre energi at fremstille end “jomfru” polyester og hjælper med at forhindre plastflasker fra at havne på et deponeringsanlæg. Vi vil reducere påvirkningen af ”jomfru”polyester ved at øge vores brug af genanvendt polyester fremstillet af affaldsprodukter såsom plastflasker.

EcoVero Viskose

EcoVero-fibre stammer fra papirmasse fra vedvarende træ. EcoVero viskose genererer op til 50% lavere emission og vandpåvirkning sammenlignet med generisk viskose. Læs mere her.

Læder & pels

Vi accepterer ikke under nogen omstændigheder brug af dyrepels eller skind fra eksotiske og truede dyrearter i vores produkter. I stedet har vi besluttet at bruge alternative materialer til pels – og vi omfavner faux fur, da det hæver både designstandarder og materialer.

Når vi bruger læder, kommer det altid fra køer, der slagtes for deres kød. Vores læderproducent er certificeret med LWG, der står for “Leather Working Group”. Formålet med denne gruppe af interessenter er at udvikle og vedligeholde en protokol, der vurderer miljømæssig overholdelse og ydeevne af garvere - og fremmer bæredygtig og passende miljøforretningspraksis inden for læderindustrien. Læs mere her.

Cashmere

Genanvendt cashmere er ikke det samme som ny cashmere. Vi samler gamle cashmere-beklædningsgenstande og nedbryder dem. Dette svækker normalt garnerne, hvilket gør dem mere modtagelige for brud og pilling. For at tackle dette problem arbejder vi med en italiensk mølle for at spinde den genvundne kashmir med ekstra fin merinould.

Emballage

Vores klare plastikposer er fremstillet af genanvendt materiale og hjælper med at beskytte vores produkter, samtidig med at de har en lavere miljøpåvirkning. Både affald og brug af råmaterialer kan reduceres – og det reducerer også drivhusgasemissionerne og hjælper til at fremme den fuldt genanvendelige økonomifilosofi.

VORES ARBEJDSPLADS

Vores mål er at drive en virksomhed, der er bæredygtig på lang sigt. For at gøre dette er vi nødt til at omfavne et holistisk billede af virksomheden og det økosystem, den befinder sig inden for.

Vi har udpeget et internt revisionsteam af medarbejdere, der er dybt engagerede i arbejdet med vores kvalitets- og miljøledelsessystem. Vi prøver at udfordre os selv og modebranchen på forskellige måder ved at deltage i forskellige projekter og netværk samt deltage i seminarer og konferencer.

På virksomhedsniveau arbejder vi proaktivt for at minimere risikoen for sundhedsrelaterede problemer, både fysiske og psykologiske. Når det er nødvendigt, samarbejder vi med sundhedscentre for at muliggøre en tidlig handlings-/rehabiliteringsplan for at hjælpe medarbejderen med at komme tilbage på arbejde så hurtigt som muligt.

Vi overvåger løbende vores ressourceforbrug og instruerer nye medarbejdere i miljøbevidst opførsel, såsom sortering af affald og overvejelse af brugen af papir – og alt lys på vores kontor er blevet ændret til LED, hvilket bidrager til cirka 50-75% reduktion i energi sammenlignet med konventionelt lys.

I vores køkken, som er malet med økologisk maling, fokuserer vi ikke kun på grøn og sund mad, vi fokuserer også på miljømærket. Derfor er omkring 95% af maden økologisk.

Derudover har vi et konstant fokus på at reducere vores CO2-emissioner, når det gælder rejser. Videokonferencer bruges i vid udstrækning, hvilket betyder, at rejse i bil eller flyvemaskine kan udelades.