SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE
EN DE NL
Log ind Søg
Kurv (0)

Navn: Mia Willaume
Instagram: mia_willaume
Hjemmeside: www.miawillaume.dk

MUNTHE ART MONDAY: Mia Willaume

Hvem er du og hvordan vil du beskrive din kunst?

Jeg hedder Mia Willaume, født i Ålborg i 1974 og er billedkunstner.
Jeg bor og arbejder i Roskilde. Jeg arbejder primært med maleri (olie/akryl) på lærred/papir. Jeg arbejder endvidere med mixed media/collage samt grafik. Jeg har deltaget på flere statsanerkendte censurerede udstillinger, og udstiller endvidere i eget atelier, kunstforeninger, på gallerier, kunsthaller mm i DK og SE.

Hvad har det at du er en kvinde betydet for din karriere?

Der er helt sikkert en ubalance i kønsfordelingen i kunstbranchen, og der er heldigvis mere og mere fokus på det. Det er vigtigt at sige højt! Det er vigtigt at invitere kvinder ind og med! Og vi har alle et ansvar for at råbe op og gøre opmærksom på det. Ellers/i værste fald kommer samtiden/kunsthistorien ikke til at svare til virkeligheden engang. Kvinder er underrepræsenteret både hvad angår visninger og indkøb generelt. Der er lidt en tendens til at den brede befolkning stadig synes, at de bedste kunstværker er lavet af dem, der er mest synlige i forvejen. Det kræver lidt ekstra research, men der er virkelig mange dygtige kunstnere end dem man lige ser allevegne hele tiden.

Jeg har tidligere, et par gange, hørt nogen sige om værker, at man godt kan se, at det er en kvinde, der har lavet dem. Det kan på en dårlig dag være et provokerende førstehåndsindtryk, som man aldrig ville nævne, hvis det var en mandlig kunstners billeder man så på. I det hele taget mener jeg at et værk/kunst skal gå helt fri for at tage stilling til køn overhovedet. Kunst er netop friheden til at kunne udtrykke sig uden denne kategorisering.

Jeg er heldigvis udstyret med en god portion tro på drømmen, vilje og humor, som i de situationer, hvor man føler, at man som kvinde har skulle anstrenge sig/bevise lidt mere end sine mandlige kollegaer har drevet mig videre på slagmarken. Jeg tror, som i alle mulige andre situationer, at det er vigtigt ikke at lægge sig ned og brokke sig og bade i uretfærdigheden, men til gengæld at skubbe det i baggrunden, stå op for sig selv, og bare gøre det man skal, og er bedst til.  

Hvad er en “stor kunstner” efter din mening?

Mod, integritet, håndværk og ydmyghed er ord som jeg synes er vigtige egenskaber, som kunstner. At man giver noget af sig selv i sine værker.

Man kan simpelthen mærke, når man står foran et værk, hvor kunstneren har lagt sig selv ind i det. Det har en særlig ren energi med sig, som er svær at beskrive med ord. Det kræver virkelig hårdt arbejde på mange planer, både arbejdet med sig selv og med værkerne. Hårdt arbejde, vedholdenhed og disciplin er en stor del af at være kunstner, der findes ingen nemme smutveje. Jeg har stor respekt for det arbejde!  

Hvilke temaer arbejder du med i din kunst?

Balance, relationer, forbundethed. Mine værker handler om relationer og møder mellem mennesker; om at få løse ender til at hænge sammen og modsætninger til at mødes, om at skabe “forbundethed.” Hvad binder os sammen og hvad skiller os ad, er noget som konstant bliver ved med at interessere mig, og som jeg er optaget af. Indre og ydre rum både på det fysiske- og det mentale plan og balancen herimellem er også en del af mit tema.

Jeg tager ofte afsæt i naturen og hverdagsobjekters simple former og mønstre som symbol på mellem-menneskelige relationer i hverdagens rum, eksempelvis; kopper, skåle, potteplanter, simpel geometri, møbler osv.
I materialets struktur, volume, overflade og farve ligger en indbygget identitet, som i mødet blander sig med hinanden og danner en ny sammenhæng. Forskellighederne og lighederne i materialerne, farverne og formerne, bruger jeg i fortællingen om os selv, “de andre” og vores kulturelle bagage. Jeg elsker nye eksperimenter i processen, farver, materialer og nye kombinationer med disse.

Forklar din process.

Når jeg ser tilbage på min proces generelt er den bevidst enten meget styret eller meget tilfældig. Jeg forsøger konstant at involvere mig selv påny i mine værker og inddrager altid noget fra de tidligere serier til det næste nye afsæt. Jeg arbejder i serier og har altid mange værker igang på samme tid. Jeg forsøger at skabe tilstande/rum for mig selv, hvor ting enten lykkes eller mislykkes på en bestemt måde. Denne vekselvirkning imellem det styrede og det tilfældige er vigtig for det udtryk jeg gerne vil opnå i mine værker. Jeg elsker tanken om at bygge på ruiner . Mine malerier er derfor bygget op af mange lag, hvor nogle lag er med hele vejen andre bliver malet over mange gange. Jeg elsker arbejde med dogmer, at benytte billige materialer umiddelbart uden værdi, og lave kunst ud af det. Det kan være reglen om udelukkende at benytte et bestemt antal former, mønster, rum eller farver eller at feje gulvet for det sidste afklip og kun benytte sig af dette til de næste collager. Jeg elsker at arbejde i kontraster i farver, form og forskellige materialer. I øjeblikket er jeg meget inspireret og produktiv. Jeg maler løst og med tempo. Jeg tillader at ting opstår i processen. Jeg har sjældent mere end en løs skitse inden jeg går igang. Til gengæld har jeg forberedt og blandet en omfattende farvepalette, som står klar i utallige bøtter. Jeg har en legende og eksperimentrende tilgang i min arbejdsproces.

Hvad ønsker du at publikum bemærker I din kunst?

Jeg har ikke noget bestemt ønske om hvad publikum skal bemærke. Jeg kan bedst lide og forholde mig til at værket står åbent for fortolkning. Det er heller ikke altid, at publikums oplevelse helt svarer til de tanker jeg har gjort mig, og det er kun berigende og helt ok. Jeg oplever ofte at mine værker opfattes/opleves mere fysisk end på et logisk forståelsesplan. Ord jeg hører jævnligt er:  En ligefremhed, tilfældighed, sårbarhed, styrke, vildskab, lyst, livsglæde, energi og harmoni, skævhed, uperfekthed, liv, bevægelighed.

Hver mandag bringer vi et nyt interview med en kvindelig kunstner. Følg med i MUNTHE ART MONDAY her.